ระบบยืนยันสิทธิเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบยืนยันสิทธิเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและสถานะยืนยัน

หมายเหตุ :
1. สถานะการปรับปรุงข้อมูลกับระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต อัพเดท ณ วันที่ 11 ม.ค. 2567 เวลา 10.00 น. โดยสถานะการตอบแบบสอบถามและการยืนยันจะปรับปรุงภายใน 24 ชม. หลังการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการข้อมูลการเข้ารับกรุณาส่งคำร้องมายังสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย E-mail : ocn@ubu.ac.th ภายใน 15 มกราคม 2567

1. แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันสิทธิ

2.แบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 2,943 ราย

ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 28 พ.ย.2566
(รวมบัณฑิตเลื่อนรับ)
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัย : 2686 ราย (91.27 %)
- เข้ารับและฝึกซ้อมได้ : 2360 ราย
- เข้ารับไม่ได้และขอเลื่อนรับ : 24 ราย
- เข้ารับไม่ได้และไม่ขอเลื่อน : 302 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 2024-06-17 08:09:39 น.
ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและสถานะการยืนยัน ของตนเอง

2. เข้าตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยและแบบสอบถามภาวะมีการงานของบัณฑิตให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

สถานะการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจะเปลี่ยนแปลงหลังจากตอบแบบสอบถามแล้ว 24 ชม. เนื่องจากต้องรอการปรับปรุงข้อมูลกับ สป.อว.

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อในวันและเวลาราชการ
สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ: 045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/ocnfanpage