ระบบยืนยันสิทธิเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โทร.045-353131

ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ ติดต่อฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร

โทร.045-353118 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021

รายละเอียดการฝึกซ้อม/ข้อกำหนดการเข้ารับ ติดต่อฝ่ายจัดการบัณฑิต

โทร.045-353008-9 ,045-353090-3

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย :

โทร.สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ: 045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502
หรือ Facebook : https://www.facebook.com/ocnfanpage